Himmelbjerget

Frihed, Folkesjæl og Fornøjelse

Det er først og fremmest digterpræsten Steen Steensen Blicher (1782-1848), vi kan takke for, at Himmelbjerget er blevet et berømt og elsket udflugtsmål. Inspireret af en gruppe unge studerende, der på en fodtur havde forelsket sig i området, kaldte Blicher i august 1839 til folkemøde på Himmelbjerget. Han ville bidrage til ”Det elskede Fædrelands Genfødsel”. Mellem 500 og 600 mennesker mødte op – imponerende med datidens transportmuligheder.
Ejeren af Himmelbjerget så muligheder i den spirende turisme og ansøgte om tilladelse til udskænkning og til at tage entre på Himmelbjerget. Kong Chr. 8. krævede imidlertid, at ”der på Himmelbjerget til alle Tider kan være fri adgang for alle og enhver”. Så i 1840 opkøbte han simpelthen bjergtoppen, og Himmelbjerget blev fra da af et yndet mål for udflugter, folkemøder og -fester. Blichers initiativ blev videreført i årene frem til og med 1844 med helt op til 6000-7000 deltagere.

Læs mere om Himmelbjerget og de monumenter, der står på Himmelbjerget her

DSC_0011