Kan vi vælge en bedre fremtid?

Hotel Democracy kalder 5. juni til Grundlovsfest med tema om valg, mod og mismod

2024 vil bære præg af mange valg. Nogle af dem vil få afgørende betydning for udviklingen i verden – herunder i Danmark. Selv skal vi sammen med de 26 andre lande i EU stemme til Europa-Parlamentet, befolkningen i USA skal vælge præsident, i Indien kan 900 millioner mennesker gå til valg, og i Rusland forventes Putin at lade sig genvælge. Samtidig skaber krige, konflikter og miljøkatastrofer overskrifter døgnet rundt.

Hvordan holder vi balancen? Hvordan kan vi bevare håbet om en bedre fremtid? Svaret på det spørgsmål vil Mogens Lykketoft, tidligere formand for FNs Generalforsamling, udenrigsminister m.m. give et bud på, når Hotel Democracy 5. juni traditionen tro kalder til Grundlovsfest på Himmelbjerget. Lykketoft er årets hovedtaler, og han får godt selskab på talerstolen af både de unge elever fra Ry Højskole og de helt unge fra Frijsenborg Efterskole.

Årets tema er ”Mod eller mismod – hvordan kan vi håbe på en bedre fremtid?”, og om temaet siger gruppen bag Hotel Democracy:

  • Som demokratisk borger i Danmark kan det være svært at manøvrere i mængden af valg – såvel de demokratiske som dem, der påberåber sig at være demokratiske – samtidig med, at vi skal forholde os til tunge forudsigelser om nye konflikter og klodens udfordrede tilstand. Hvordan bevarer vi modet og bekæmper mismodet? Har vi et valg?
  • Sikkert er det, at vi skal huske at hylde og fejre vores danske demokrati, hver eneste dag og ikke mindst 5. juni.

Hovedtaler med indsigt og tyngde

Dagens hovedtaler, Mogens Lykketoft er en vægtig og respekteret stemme i samfundsdebatten, både nationalt og internationalt.

Om den fremtid, vi kigger ind i, skrev han for nylig i Berlingske Tidende:

  • Det vil kræve en enorm indsats at holde håbet om en bedre fremtid i live. Det haster med at finde vejen.

Fællesskab og fællessang

Grundlovsfesten på Himmelbjerget hviler på et ønske om at skabe og befordre fællesskaber, så fællessangen spiller en vigtig rolle. Ry Højskoles band leverer et veloplagt og rytmisk akkompagnement til de mange sange fra Højskolesangbogen, som er samlet i et sanghæfte med et miks af velkendte og nye sange med relevans for temaet.

Festen starter kl. 10 og slutter kl. 12. Der er kaffesalg i boden fra kl. 9.30.

Den levende samtale om demokratiet

Hotel Democracy-gruppen er sat sammen af folk fra Museum Skanderborg, Ry Højskole og Skanderborg Kommunes Biblioteker. Formålet er at holde samtalen om demokratiet åben og levende med afsæt i Blichers folkemøder på Himmelbjerget.

Grundlovsfesten bliver til takket være støtte fra bl.a. Skanderborg Kommune, Nordea-fonden og Trygfonden i samarbejde med GRUNDLOVSFESTEN samt Kvickly Ry.

Blandt de frivillige, som giver en uundværlig hånd med, er Ry Borgerforening og Soroptismisterne i Skanderborg

Når sangen er klinget af, fortsætter dagens Grundlovsfest kl. 13.00 med Konservative i Silkeborg som arrangør.

Fra venstre ses medstifter af Hotel Democracy Marianne Purup, forstander på Ry Højskole Stefan Hollænder Kvamm, leder ved Skanderborg Kommunes Biblioteker Tina Bjerre Grimstrup og lærer på Ry Højskole Jeppe Bai