Tak for støtten

Vi nærmer os Grundlovsfesten på Himmelbjerget og vil gerne takke alle, som har gjort årets fest mulig.

Tak for støtten til:

  • ”Grundlovsfesten”
  • JP Fonden
  • Kvickly Ry
  • Ry Borgerforening
  • Skanderborg Kommune
  • Soroptimisterne og alle andre dedikerede frivillige