Om Hotel Democracy

Hotel Democracy – hvad er det?

Hotel Democracy er et samar­bejde mellem Museum Skanderborg, Ry Højskole, Skanderborg Kommunes biblioteker og VisitSkanderborg. Det er en paraply, hvor en række lokale foreninger og andre aktører bliver medspillere.

Hotel Democracy ønsker at bibringe deltagerne historisk viden om udviklingen af demokrati i Danmark. Projektet ønsker i særlig grad at skabe oplysning om de folkelige bevægelsers betydning og herunder den rolle folkemøderne på Himmelbjerget spillede.

Hotel Democracy består af en række enkeltstående arrangementer. Det kan være oplysende foredrag, debat, journalistiske projekter, udstillinger, teater, musik, kunstnerisk udfoldelse, samarbejde med lokale foreninger og evt. besøg af unge fra andre egne af verden.

Grundideen med Hotel Democracy er aktiv medvirken.

Hotel Democracy er et sted, et møde, en samtale…