Foredrag: Himmelbjerget og vejen til det danske demokrati

Foredrag med museumsinspektør Henrik Bredmose Simonsen på Skanderborg Kommunens fire biblioteker. Foredragene er en opvarmning til Grundlovsmødet på Himmelbjerget d. 5/6.

Blichers folkemøder på Himmelbjerget i årene 1839-1844 nævnes ofte i forbindelse med indførelse af demokrati i Danmark. Men hvad var det mere præcist, Blicher ville med sine Himmelbjerg-møder? Og hvordan skal vi i dag vurdere Blichers og Himmelbjerg-mødernes betydning for vores demokrati-historie?

I foredraget skildres tiden 1830’erne og 1840’erne, hvor ordet demokrati stort set ikke blev brugt og da mest var synonymt med kaos og revolution. Men det danske samfund tog med Grundloven af 1849 et stort spring fremad, og et par generationer senere, i 1915, fik også kvinder og tyende noget at skulle have sagt. Blicher og Grundtvig var, som vi skal høre, to nøglepersoner i den proces, der gav den almindelige, brede befolkning politiske rettigheder og indflydelse.

Indførelsen af demokrati efter vores ’danske model’ rejser naturligt nogle spørgsmål om, hvorfor det gik som det gjorde, og hvad der er særligt i den ’danske model’ i sammenligning med andre lande.

Alle dage kl. 16.30-17.30. Gratis adgang.

Onsdag 10/4 på Galten Bibliotek
Onsdag 24/4 på Skanderborg Bibliotek
Onsdag 8/5 på Hørning Bibliotek
Onsdag 15/5 på Ry Bibliotek

Arrangør: Hotel Democracy og Skanderborg Kommunes Biblioteker.