Dialogmøde

“Eleverne på Ry Højskoles efterårshold 2014 arrangerer et kulturmøde søndag d. 23. november. De har inviteret nyankomne flygtninge i Skanderborg kommune til en hyggelig eftermiddag på højskolen. Det bliver en dag med fodboldkamp i haven (blandede hold), stort kagebord og en lille koncert med skolens elever. Programmet for dagen er uformel hygge tiltænkt alle aldre, hvor hovedfokus erdialogen og mødet mellem unge højskoleelever og flygtninge. Samtalen kan være med til at skabe gensidig forståelse for hinandens kulturer. Det kan blive en kæmpe øjenåbner, såvel for eleverne, der møder virkeligheden uden for højskoleboblen, som for flygtningene, der møder et velkommende samfund. Rent praktisk er der aftalt ”stoppesteder” i henholdsvis Galten, Hørning og Skanderborg, hvor en bus vil samle gæsterne op fra kl. 13 efter aftalt rute. Eleverne har været ude med invitationer på sprogskolen i Hørning. Desuden har de været i kontakt med Skanderborg Kommunes flygtningefrivillige netværk , bl.a. Dansk Flygtningehjælp, som i ugen op til har hjulpet til med at formidle invitationen videre til de nyankomne flygtninge. Arrangementet finder sted fra kl. 14-17 og er gratis. Kvicklybageren i Ry sponsorerer kager til kagebordet. Eleverne glæder sig meget til at møde og byde de nye borgere i Skanderborg Kommune velkomne til Danmark.
 
Journalister er velkomne til at komme og opleve, erfare, fotografere og eventuelt filme ung idealisme i aktion.”
Top