Grundlovsfest 5. juni på Himmelbjerget med tale, sang og musik

 

Hotel Democracy inviterer til folkefest med temaet ”Sang over grænser”

Sammen skal vi udforske begrebet ”grænser”. Der skal både synges om det, tales om det og tænkes nye tanker om det.

Sådan lyder det i invitationen fra Hotel Democracy, som igen i år fejrer Grundloven og demokratiet med en folkefest på Himmelbjerget den 5. juni. Årets taler er højskoleforstander og medlem af Det etiske Råd, Jørgen Carlsen, Testrup Højskole, der taler om sit syn på ”grænser”. Talen indrammes af en række fællessange og herlig musik, leveret af den dansk/svenske folkemusiktrio Dreamer’s Circus.

Festen starter traditionen tro med kaffe, rundstykker og fællessang kl. 10.  Højskoleforstander Ole Toftdahl fra Ry Højskole introducerer både dagens tema, sangene og de musikalske indslag.

I forlængelse af Grundlovsfesten inviterer Hotel Democracy på en fortælletur med titlen ”Frihed, folkesjæl og fornøjelse” – om demokratibevægelser og turisme på Himmelbjerget. Museumsinspektør Henrik Bredmose Simonsen er fortæller og guide. Turen varer ca. en halv time.

Det er gratis at være til både folkefest og fortælletur, og der kan købes kaffe og rundstykker.

Arrangementet er støttet af Kultursamvirket i Skanderborg.

Jørgen Carlsen
Jørgen Carlsen, Forstander Testrup Højskoe

 

Om Hotel Democracy
Hotel Democracy er et samar­bejde mellem Museum Skanderborg, Ry Højskole og VisitSkanderborg.

Hotel Democracy er et sted, et møde, en samtale.
Hotel Democracy ønsker at bibringe deltagerne historisk viden om udviklingen af demokrati i Danmark. Projektet ønsker i særlig grad at skabe oplysning om de folkelige bevægelsers betydning og herunder den rolle folkemøderne på Himmelbjerget spillede.

Hotel Democracy består af en række enkeltstående arrangementer. Det kan være oplysende foredrag, debat, journalistiske projekter, udstillinger, teater, musik, kunstnerisk udfoldelse, samarbejde med lokale foreninger og evt. besøg af unge fra andre egne af verden.

Grundideen med Hotel Democracy er aktiv medvirken.

 

Pressemeddelelse d. 4.5.16